Julgtj-2019-thumbnail Julmarknad-2019-thumbnail

Jag åldras – alltså lever jag

 

Välkommen till en studiecirkel omkring livet och åldrandet

Åldrandet är en naturlig del av själva levandet, olika i olika åldrar, alltid pågående. Det ger mig ständigt nya perspektiv, med nya insikter som bidrar till att livsbilden utvecklas. Med utgångspunkt i Studieförbundet Bildas material Seniorsamtal möts vi sju gånger och reflekterar tillsammans om att bli äldre och hur synen på åldrandet påverkar oss. Teman för träffarna är:

  • Mitt liv idag
  • När jobbet tar slut
  • Att bli ensam
  • Att behöva flytta
  • När kroppen sviker
  • Livsglädje och livslust

Samtalsledare: Berit Carlström

Plats: Betaniakyrkan Åbytorp, Portföljgatan 2

Träffar: Sju träffar, varje onsdag med start 16 oktober

Tid: 9.30-11.45. Kaffepaus ingår.

Anmälan: Kontakta Anders Friberg på 073-6723487 eller friberg.anders@outlook.com. Sista anmälan är 10 oktober. Begränsat antal platser. Vid frågor om innehåll, kontakta Berit Carlström på 070-6556229.

Kostnad: 400 kr. Studieförbundet Bilda fakturerar efter första tillfället.

Samverkansparter: Betaniakyrkan Åbytorp, Studieförbundet Bilda och S:t Lukas