Tycker du att Betaniakyrkan alltid funnits? Faktum är att den har stått på sin plats i 120 år. I söndagens gudstjänst 12 februari kl 10.00 kommer vi att uppmärksamma det lite extra. I år är det dessutom 10 år sedan kyrkan byggdes ut till nuvarande utseende. Det blir såväl tillbakablickar som framåtblickar i gudstjänsten, som även innehåller dop och barnvälsignelse.

 

Har du koll på hur allt började?

Det var i slutet på 1800-talet som Helga Johanssons och Amanda Olsson på väg från Västergötland till evangelistkursen på Götabro, passade de på att också samla till gudstjänster. Människor samlades och många hittade en tro på Gud. Även en hel del åbytorpare kom till tro och fortsatte sen att samlas hemma och i olika lokaler där det fanns plats.

Den 13 februari 1897 bestämde sig en grupp troende att bilda det som sen blev Betaniakyrkan. Ett år senare, den 28 december 1898, har de också beslutat för att bygga ett missionshus i Åbytorp. Tomten inköptes för 250 kronor. Bönderna i trakten skänkte virke och arbetet gick så snabbt att huset blev klart den 17 december 1899. Det var en stor satsning för den lilla gruppen, men vi är glada för att de vågade!