Sedan många år tillbaka möts ett skönt gäng för att umgås, handarbeta, fika och prata. Ibland dyker det också upp en särskild gäst  som har något att dela och berätta. Varannan tisdag kl 18.30 (jämna veckor)  möts man till Handarbetsträff. Välkommen med – med eller utan handarbete!