Grundkursen – en introduktion i kristen tro

Grundkursen är en åtta veckor lång introduktionskurs i kristen tro. Kursen kretsar kring frågan ”är Gud verkligen god?”. Under åtta onsdagskvällar kommer vi studera olika aspekter av Jesu liv utifrån denna fråga.

Varje kurskväll består av gemensam kvällsmat, föredrag, fika och gruppsamtal. Stor vikt läggs vid gruppsamtalet där du får möjlighet att ställa de frågor som du är intresserad av.

 

KVÄLLSMAT               18:00-18:30

FÖREDRAG                18:30-19:00

FIKA                            19:00-19:30

SAMTAL I GRUPP      19:30-20:30

 

 

Vem är grundkursen till för?

Grundkursen är en introduktionskurs i kristen tro, det betyder att du inte behöver ha några förkunskaper för att kunna hänga med. Grundkursen vänder sig till dig som är nyfiken på den kristna tron och vill undersöka om det är något för dig. Alla, oavsett trosåskådning, är välkomna!

 

Vill du veta mer om grundkursen?

Kom på introduktionskvällen! Introduktionskvällen är den första kvällen i kursen och är gratis. Kvällen har i stort sett samma upplägg som de övriga kurstillfällena, dvs kvällsmat, föredrag och vi avslutar med fika.

Under kvällen kommer vi berätta mer om kursupplägget och du får möjlighet att ställa frågor om kursen.

Vi är tacksamma om du kan anmäla dig till introduktionskvällen senast dagen före, så att vi kan beräkna hur mycket mat vi skall laga, men hann du inte anmäla dig är du välkommen ändå!

 

Vad kostar det?

Kursen kostar 500 kr (studentpris 300 kr). I priset ingår även kursmaterial, kvällsmat och fika vid alla kurs-tillfällena.

 

När?

8 onsdagar kl. 18:00-20:30 med start 12 september 2018.

I kursen ingår ett kursdygn. Dygnet ingår i priset. Har du förhinder att närvara på kursdygnet? Gå kursen ändå.

 

Var?

Betaniakyrkan, Portföljgatan 2 Åbytorp.

 

Anmälan?

Skicka din anmälan och eventuella frågor till erika@betaniakyrkan.nu