Advent

 

Advent betyder ankomst, och handlar om att Gud själv valde att bli människa och födas in i den värld som han själv hade skapat. Han blev en av oss och delade våra villkor under drygt 30 år på jorden, och därför vet Han allt om hur det är att vara människa. Med sitt liv och sin död förändrar Han spelreglerna för mänskligheten en gång för alla, och gjorde det möjligt för oss att leva i den nära relation till vår Far i himlen som Han hela tiden har längtat efter. En dag ska Gud också fullborda det Han har påbörjat genom att Jesus återigen kommer till oss för att en gång för alla ställa allting tillrätta. Var gärna med oss i advents- och jultiden, och mer om hur vi firar det i år hittar du här och här.

 

En natt för 2000 år sedan föds Jesus i ett stall i Betlehem. Bibeln berättar att det är Gud som föds som människa
för att han vill komma nära oss människor.

 

Ett barn är fött

Långt innan Jesus föddes berättade profeterna i Bibelns Gamla testamente att han skulle födas. En av profeterna var Jesaja, som levde ungefär 700 år före Jesus. I Jesajas bok i Gamla testamentet står det: ”Men natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram … Ty ett barn har fötts, en son är oss given.”

Jesus födelse

Maria och Josef var två unga människor från byn Nasaret som låg i Judéen och på den tiden styrdes från Romarriket. Vid var sitt tillfälle mötte de en ängel, som berättade för dem att Maria skulle få ett barn, att barnet var Guds son och att de skulle ge honom namnet Jesus. Efter nio månader måste de båda resa från Nasaret till Betlehem. De var tvungna att anmäla sig i Betlehem, den stad där de skulle betala skatt. Många andra reste samtidigt till Betlehem, så natten då de kom fram var det fullt på alla platser där man kunde övernatta. Det fanns inget annat att göra för Maria och Josef än att övernatta i ett stall och där födde Maria sitt barn.

christmas-1010749__340

Änglarna berättade för herdarna

Samma natt såg några herdar på en äng utanför Betlehem ett stort ljussken. Herdarna hörde änglar som sjöng om fred på jorden. Änglarna sa till herdarna att de inte skulle vara rädda. ”Var inte rädd” är ord som änglar i Bibelns berättelser alltid säger när de visar sig för människor. Änglarna berättade för herdarna att de kom med den goda nyheten om att en frälsare hade fötts. Ordet frälsare betyder räddare eller befriare.

Herdarna fann Jesus i en krubba

Av änglarna fick herdarna också veta att frälsaren låg i en krubba, alltså i en matskål för husdjur. Herdarna gick till Betlehem och hittade där det nyfödda barnet, Jesus, i en krubba. De förstod att det var sant att en räddare hade fötts. De berättade för Maria och Josef om vad änglarna hade sagt.

Du kan läsa berättelsen om när Jesus föddes i det som kallas för julevangeliet i Bibeln. Du hittar den i Lukas evangelium kapitel 2 och vers 1-20.