De regionala restriktionerna för Örebro län är förlängda till 13 december, och de nationella gäller till 22 december. Dessa innebär att vi som mest får samlas 8 personer i kyrkan samtidigt, men att vi också avråds från att träffa andra än de som tillhör vårt hushåll. Vi firar därför gudstjänst på Youtube, och uppmuntrar till andra digitala möten, men pausar all övrig verksamhet som innebär fysiska möten tillsvidare. Har du frågor, eller behov av samtal, så får du gärna höra av dig till pastor David Axelsson.