Under tre söndagskvällar samlas vi till sommarandakter i Betania, serien avslutas med en ekumenisk gudstjänst.

7 juli kl 18.00 Sommarandakt

14 juli kl 18.00 Sommarandakt

21 juli kl 18.00 Sommarandakt

28 juli kl 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Betania.

Övriga ekumeniska gudstjänster i sommar:

7 juli kl 10.00 Johanneskyrkan

14 juli kl 10.00 Fylstakyrkan

21 juli kl 10.30 (obs tiden) Pingstkyrkan