Årets tema: Glädjebud

I en tid då vi möts av nyheter om krig, otrygghet och förlorat livsmod söker vi riktning och hopp. Risken är att rädslans kultur sprider sig och blir det som definierar och sätter reglerna. Till alla som skälver till inför denna sköra tillvaro kommer Jesus med evangelium – ett glädjebud om att uppståndelsens kraft är en realitet och att dödens udd är bruten.

Torp 2024 handlar om att ta emot glädje från himmelen och att bli sänd till att ge det vidare.
Kom Helige Ande!

Bibelreferenser: Nehemja 8:10, Lukas 4:18-19 (Bibel 2000)

Läs mer om Torpkonferensen här: Torpkonferensen