P.g.a. regeringens beslut att förbjuda sammankomster med minst 50 personer samlas vi tills vidare inte till gudstjänst i kyrkan. Istället sänder vi våra gudstjänster varje söndag kl. 10.00 på YouTube. Var gärna med oss där.

Sök på Betaniakyrkan Åbytorp på YouTube eller klicka här för att komma till kanalen med våra sändningar. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp att titta på sändningarna eller har andra frågor.

Vi önskar dig Guds frid!