Åbytorpsträffen

Alla daglediga är välkomna till en stunds gemenskap kring kaffeborden. Förutom gott fika, erbjuds ett varierat program med medverkan av en eller flera gäster. Det kan handla om såväl sång och musik, som bildvisning, berättelser eller poesi. Detta är ett samarbete mellan Betaniakyrkan, Väntjänsten i Kumla kommun och Studieförbundet Bilda.

Åbytorpsträffen anordnas varannan tisdag kl 14.00 (ojämna veckor).

Handarbetsträff med fika och gemenskap

Sticka, virka, brodera… eller bara prata och finnas med i en trevlig gemenskap? Välkommen att delta i vår handarbetsgrupp. Förutom handarbete och prat, fikar vi tillsammans och var och en har med sig eget fikabröd. Vissa gånger kommer en gäst och berättar om något intressant. Varje samling avslutas med en kort andakt.

Handarbetsträffen möts på tisdagar (jämna veckor) kl 14.00 i Betaniakyrkan.