Varje söndag kl 10.00 möts vi till gudstjänst i Betaniakyrkan. Gudstjänsten är ett tillfälle där vi både får möta varandra och Gud – där gemenskap kan växa på många olika sätt. Till gudstjänsten får vi komma precis som vi är och med tro som ser olika ut svag, nyfiken, trosviss, tvivlande, smittande…

En gudstjänst hos oss startar upp med alla åldrar tillsammans. Här sjunger vi sånger till Gud, berättar något från Bibeln, får möjlighet att be på några olika kreativa sätt och gör vår insamling. Efter detta finns möjlighet för barnen att delta i olika grupper som är mer åldersanpassade.  För de som stannar kvar i gudstjänstlokalen blir det undervisning ofta utifrån ett aktuellt tema.

Bibeln är viktig för oss, här finns både sanningar om Gud och livet här och nu. Bibelns budskap både inspirerar och utmanar oss! Vi försöker utveckla våra gudstjänster så att de ska kännas begripliga, relevanta, ärliga och ha ett modern uttryck. Är du ny på en gudstjänst hoppas vi du känner dig hemma och kan ta till dig det som händer, även om du är ovan kyrkobesökare.

I alla gudstjänster ger vi tillfälle att få uttrycka sig i lovsång och bön. Det finns också alltid någon som vill samtala med dig eller be för dig, under eller efter gudstjänsten. 

Efter gudstjänsten finns alltid möjlighet stanna kvar på ett enkelt kyrkfika. Här kan man samtala vidare, knyta nya kontakter, leka en stund med kompisar eller bara småprata runt fikaborden.

Vad händer på söndag?