Vi har som lokal församling engagemang i en rad olika sammanhang utöver hela världen. Vi finns med i ett nätverk av kyrkor i Sverige som heter Evangeliska Frikyrkan. I detta nätverk arbetar vi efter devisen: ”Hela evangeliet till hela människan över hela världen”. Det betyder att vi är engagerade både i att berätta och dela med oss av vår kristna tro, men också i att hjälpa människor till att få leva ett värdigt liv.

Vår församling i Åbytorp har varit engagerad i mission nästan lika länge som den funnits. Från Åbytorp och ut i världen har vi genom åren bidragit på olika sätt och till olika projekt. I början av 1900-talet handlade insatserna oftast om att bygga tre slags hus: kyrkor, skolor och sjukhus. Genom åren har de fått betyda mycket, gett positiva resultat och sammanhang har förändrats för de som fått hjälp och stöd på olika sätt.

Men mycket återstår för att varje människa på vår jord ska få det vi kallar ”mänskliga rättigheter”. För att detta ska bli verkligt är det stora insatser som behövs för att bekämpa ondska, bryta sociala orättvisor brytas och utrota fattigdom.

Detta är människor och satsningar vi är med stöder idag: 

Barns rättigheter och fattigdomsbekämpning i Afrika

Här stöder vi Anneli och Andreas Dagernäs. De är regionledare för Evangeliska Frikyrkans arbete i sex afrikanska länder. Vi stöder också Monica och Basil Woodhouse som även de arbetar i flera afrikanska länder med en organisation som heter Give a Child a Family.

Radio och TV – ger skolhjälp

Att sända tv-program via satellit som gör att barn i flyktingläger kan gå i skola är något som tv-stationen Sat-7 arbetar med. Syriska flyktingbarn i lägren i norra Libanon har inga möjligheter att gå i en vanlig skola. Då går det att gå i skola genom att följa undervisningen i programmen ”My School”.

radiostationen Centro Fm i norra Portugal sänder Karl-Inge Smensgård kristna radioprogram. Av veckans 168 timmar har 35 timmar ett specifikt kristet innehåll med dagliga andakter, bibelbaserade budskap och gospelmusik. Även innehållet i övriga program påverkas av den kristna livssynen.

Nya församlingar i Japan

I Japan är de flesta i sin tro shintoister eller buddister. Väldigt få är kristna. Här stöder vi starten av en ny kristen församling. Det är de svenska missionärerna Ann-Christine och Evert Kullberg som arbetar med detta.

Stöd till utsatta kvinnor och barn i Sverige

House of Gloria är ett stödboende för kvinnor och barn mitt i Bergslagen. Här finns ett tryggt boende där utsatta kvinnor får möjlighet att återfå sin känsla av värdighet, läka från långvarig stress och rädsla och våga tro på en god framtid för sig själv och sina barn. Här får också utsatta barn bit för bit läka så att de kan växa upp till välmående tonåringar och vuxna.

Utbildning

Missionsinstitutet i Örebro utbildar både missionärer och biståndsarbetare. Om arbetet med att förvandla både människor och sociala orättvisor ska kunna genomföras behövs välutbildade människor.

Nyfiken på att arbeta i ett annat land?

Om du vill engagera dig under en kortare tid i något arbete ute i världen kan du söka ett mindre stipendium från vår församling. Dessa stipendier har möjliggjort framför allt för flera ungdomar att kunna åka ut och pröva på missionsarbete. Riktlinjer och ansökningsblankett för stipendiet hittar du här.