Vi har som lokal församling engagemang i en rad olika sammanhang utöver hela världen. Vi finns med i ett nätverk av kyrkor i Sverige som heter Evangeliska Frikyrkan. I detta nätverk arbetar vi efter devisen: ”Hela evangeliet till hela människan över hela världen”. Det betyder att vi är engagerade både i att berätta och dela med oss av vår kristna tro, men också i att hjälpa människor till att få leva ett värdigt liv.

Vår församling i Åbytorp har varit engagerad i mission nästan lika länge som den funnits. Från Åbytorp och ut i världen har vi genom åren bidragit på olika sätt och till olika projekt. I början av 1900-talet handlade insatserna oftast om att bygga tre slags hus: kyrkor, skolor och sjukhus. Genom åren har de fått betyda mycket, gett positiva resultat och sammanhang har förändrats för de som fått hjälp och stöd på olika sätt.

Men mycket återstår för att varje människa på vår jord ska få det vi kallar ”mänskliga rättigheter”. För att detta ska bli verkligt är det stora insatser som behövs för att bekämpa ondska, bryta sociala orättvisor brytas och utrota fattigdom.

Detta är människor och satsningar vi är med stöder idag: 

Barns rättigheter och fattigdomsbekämpning i Afrika

Här stöder vi Anneli och Andreas Dagernäs. De är regionledare för Evangeliska Frikyrkans arbete i sex afrikanska länder. Vi stöder också Monica och Basil Woodhouse som även de arbetar i flera afrikanska länder med en organisation som heter Give a Child a Family.

TV – ger skolhjälp

Att sända tv-program via satellit som gör att barn i flyktingläger kan gå i skola är något som tv-stationen Sat-7 arbetar med. Syriska flyktingbarn i lägren i norra Libanon har inga möjligheter att gå i en vanlig skola. Då går det att gå i skola genom att följa undervisningen i programmen ”My School”. 

Nyfiken på att arbeta i ett annat land?

Om du vill engagera dig under en kortare tid i något arbete ute i världen kan du söka ett mindre stipendium från vår församling. Dessa stipendier har möjliggjort framför allt för flera ungdomar att kunna åka ut och pröva på missionsarbete. Riktlinjer och ansökningsblankett för stipendiet hittar du här.