Betaniakyrkan har hela tiden funnits till för människorna i Åbytorp. Ända sedan den bildades 1897 har den funnits där som en kyrka mitt i byn. Även om själva kyrkbyggnaden har förändrats genom åren och människorna som bildade församlingen inte längre finns kvar – så har nya generationer kommit till och församlingen har växt.

Redan andra året efter starten beslutade den lilla församlingsgruppen att man skulle bygga ett ”missionshus”. En tomt inköptes för 250 kronor. Man byggde sitt kapell och platsen vid torget är densamma där kyrkan fortfarande ligger. Den nuvarande formen och utseendet fick lokalerna 2008, då en rejäl utbyggnad och upprustning skedde.

Stene Friförsamling hette församlingen då den startade. 1904 ändrades namnet till Åbytorps Friförsamling som sen blev Betaniaförsamlingen i Åbytorp. Idag känner de flesta oss som Betaniakyrkan.

Som en ”kyrka mitt i byn” har vi alltid strävat efter att ha en verksamhet som är till för alla. Bland aktiviteterna har det givetvis funnits traditionell församlingsverksamhet som gudstjänster och söndagsskola, men det har också formats aktiviteter och grupper som mött behov i samhället. Genom åren har vi varit många olika aktiviteter som vänt sig till såväl barn och tonår, unga vuxna, föräldrar, medelålder och pensionärer. I historieböckerna hittas ofta beskrivningar av konferenser, utflykter och fester. Till den mer moderna historien hör aktiviteter som marknader, konserter, barnteater och glasscaféer.