I Betaniakyrkan tycker vi det är viktigt att det i den stora gemenskapen också finns många mindre gemenskaper. I en mindre grupp finns bättre förutsättningar att lära känna varandra, samtala, dela livet och vara ett stöd för varandra på olika sätt.

I dag finns många olika grupper. De ser lite olika ut. Det kan vara ett tjejgäng som möts, en viss åldergrupp, grannar, utifrån ett intresse, småbarnsföräldrar eller bara för att man trivs ihop. Grupper möts på olika veckodagar och olika tider, de flesta möts dock kvällstid, någon grupp möts dagtid.

Vad som händer då man möts är något gruppen själv bestämmer. I en del grupper blir det kanske samtal utifrån den fas i livet man befinner sig i, andra pratar tro och Bibel, någon grupp samtalar utifrån en vald bok, andra äter kvällsmat tillsammans och umgås som familjer. I alla grupper räknar vi med att Gud är närvarande när vi möts. Det känns också naturligt att få be tillsammans med och för varandra.

Nyfiken på våra grupper och vill vara med? Välkommen att ta kontakt.

Våra smågrupper arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda.