Barn har en särskild plats i Guds hjärta. Det vill vi att barnen ska ha hos oss också. Vi vill att vår kyrka får vara en plats där barn känner sig hemma, upptäcker att det finns en Gud som älskar dem, får goda vänner och där man blir en självklar del i en större gemenskap. Våra grupper är öppna för alla barn. Vi försöker kontinuerligt jobba med våra aktiviteter och grupper så att de ska möta olika slags behov.

Här är aktiviteter och grupper som vänder sig till barn upp till 12 år. Vill du veta mer om vad som händer för just barn tar du kontakt med Susanne Olofsson Kontakt

Gudstjänst för alla åldrar

Varje söndag firar vi gudstjänst i Betaniakyrkan. Sedan några år tillbaka så börjar vi alltid gudstjänsten tillsammans med alla åldrar. Därefter inbjuder vi alla barn att vara med i Söndagsskolan eller i Söndagsklubben. Efter Söndagsskola och Söndagsklubb återsamlas vi för gemensamt kyrkfika.

Söndagsskola

Söndagsskolan vänder sig till barn upp till 9 år. Är man yngre än 5 år vill vi att man har med sig en vuxen. Vi kollar in Bibelns berättelser, träffar kompisar, pratar, leker och kan också stötta varandra på olika sätt. Barnen i Söndagsskolan har också ett eget projekt dit man ger pengar. Vårt projekt är ”Place of Restoration” där utsatta barn i Sydafrika får hjälp och en ny familj. Några gånger per termin blir det även ”Skojtajm” då vi gör någon rolig aktivitet tillsammans.

Söndag kl 16.00-ca 17.30

Söndagsklubben

Efter en gemensam gudstjänstdel för alla åldrar möts Söndagsklubben till sin egen grupp. Här får man bekanta sig med sin egen Bibeln och lära sig mer om de olika berättelserna och Bibelns röda tråd. Det här är en grupp där man både klurar och har roligt tillsammans. Söndagsklubben vänder sig till barn från årskurs 4 och uppåt, men fokus i undervisningen ligger på cirka 10-12 år. Ungefär en gång i månaden möts gänget på annan tid och plats för att ha kul ihop och lära känna varandra bättre. 

Söndag kl 16.00-ca 17.30

Drag med hela familjen

Draget är en aktivitet som riktar sig till hela familjen. I ett alltmer splittrat samhälle känns det viktigt att erbjuda aktiviteter där barn och föräldrar får chans att göra roliga saker tillsammans. En vardagskväll i veckan möts vi i kyrkan och kan då välja på exempelvis utelek, pyssel, bakning, sång, tjejgrupp, killgrupp, kör, innefotboll… Vi försöker löpande erbjuda olika intressegrupper som passar både barn och vuxna. Man väljer att vara med i en grupp för 3-4 gånger och sedan kan man välja ett nytt intresse. Ett par gånger per termin är det storsamling där alla grupper möts för en festlig kväll med till exempel drama, lekar, utmaningar, fika och andakt.

Torsdagar kl 18.00-19.00 (Incheckning från kl 17.45)
Barn under 7 år deltar i vuxens sällskap

Läger 

Vi gillar läger och åker gärna både sommar och vinter. Alla barn i våra grupper som vill får följa med. Vi deltar främst i de större regionlägren Vinter Smajl, Sommar Smajl samt Sång & Danssmajl på Hjälmargården. Information om aktuella läger får man genom ledarna i våra olika aktiviteter.

Familjesöndag

Ett par gånger om året gör vi en särskilt gudstjänst för barnfamiljer. Det är en lite kortare samling där vi varvar sång, musik, familjesnack, aktivitet, bön, uppdrag… Ett fint tillfälle att som familj och få tid att prata tillsammans runt bord och dela tro.

Nattvard med alla åldrar

Ett par gånger om året har nattvarden ett särskilt fokus på alla åldrar tillsammans. I sånger, uttryckssätt och böner månar vi om att detta blir ett tillfälle där vi tillsammans får ta emot Jesus. Det blir också ett tillfälle då vi påminner oss om att tro växer i gemenskap och att vi behöver varandra för att tro. 

Barnteater för hela familjen

Ett par gånger om året brukar vi bjuda in till barnteaterföreställningar i vår kyrka. I olika föreställningar på Frasses Allservice möter vi Kluriga Clary, Beda Bengtsson och journalisten Kajsa Kvist. I Frasses Allservice ramlar det in figurer som behöver hjälp med både det ena och det andra. På ett roligt och enkelt sätt lyfter vi fram de goda värden som den kristna tron står för exempelvis alla människors unika värde, vikten av att se och bry sig om varandra, att ha goda förebilder…

Föreställningarna vänder sig till hela familjen. I samband med teatern finns också möjlighet att äta lunch eller fika tillsammans och fortsätta samtalet i familjen. Föreställningen är gratis och lunch/fika håller familjevänliga priser.

Aktuella föreställningar hittar du i vår Kalender. Du kan också följa vår Facebooksida.

Jesus välsignade barnen – det vill vi också göra

Vill du att vi ska be för ditt lilla barn? Jesus sa att Guds rike tillhör barnen. I Bibeln läser vi att Jesus tar upp barn i sin famn och välsignar dem. Därför känns det viktigt för oss att vid några speciella tillfällen ge föräldrar i vår församling möjlighet att lyfta fram sina nyfödda barn i gudstjänsten, så att vi alla får vara med och be och välsigna dem. Det kallar vi för barnvälsignelse.

Bibeln Markusevangeliet 10: 13-16

För att vara med i en barnvälsignelse behöver man anmäla sig i förtid. Vill du samtala vidare om detta med barnvälsignelse eller veta kommande datum för barnvälsignelse? Kontakta någon av våra pastorer.