Vi tror på en Gud som vill vara aktiv och verksam i våra liv, vår gemenskap och vårt samhälle. Vi tror att Gud lyssnar när vi ber till honom. Vi tror också att Gud vill svara på vår bön och att han genom bönen vill samarbeta med oss.

Därför möts vi i Betaniakyrkan regelbundet till bön. Vi ber när vi möts i olika grupper hemma hos varandra. Vi ber också gemensamt i vår kyrka varje måndag klockan 18.00.

Vi ser också att förbönen är en viktig del av gudstjänsten. Här ber vi personligt för människor som önskar det. I förbönen vill Gud lyfta av bördor vi bär men också rusta och ge kraft för den vardag vi lever i.

Jesus själv har sagt: “Be så ska ni få. Sök så ska nu finna. Bulta så ska dörren öppnas”.

Matteusevangeliet 7:7