Hösten 2007 påbörjade vi en rejäl utbyggnad av vårt kapell. Det blev en helt ny stor samlingssal, en rymlig cafédel, flera nya grupprum och ett andaktsrum. Vår gamla kyrksal byggdes om till en mer ändamålsenlig barn- och ungdomsdel.

Betaniakyrkan har idag fina och ljusa lokaler som passar för flera olika slags arrangemang. Förutom vår egen verksamhet används den till flera olika arrangemang. Bröllopsfester, födelsedagar, konstutställning, konserter, kursdagar, sammanträden, cafékvällar, barnteater och andra samlingar. I våra lokaler finns två större samlingssalar, olika grupprum samt kök. Man kan hyra såväl hela som delar av lokalerna.

Bra att veta för dig som önskar hyra. En hyra av våra lokaler kan inte ses som likvärdigt med att ex hyra en mer allmän lokal. Vi är främst kyrka och lokal församling med allt vad det innebär. Varje önskemål om att hyra våra lokaler prövas därför från fall till fall. I de fall önskemål om tid för bokning sammanfaller med redan bokad ordinarie verksamhet, så har den ordinarie verksamheten alltid företräde.

För att få hyra våra lokaler behöver vi alltid en tillförlitlig referent. Denne ska vara förankrad i Betaniakyrkan. Vi förbehåller oss rätten att inte motivera skäl för nekande vid olika typer av hyresförfrågningar.

Våra lokaler:

Stora Salen: Denna lokal används som kyrksal och rymmer cirka 180 personer i biosittning. I direkt anslutning till Stora Salen finns vår Cafédel. Lokalerna delas av med skjutdörrar i glas. Öppnar man upp skjutdörrarna får man en stor och rymlig lokal.

Lilla Salen: Detta är vår ”gamla kyrksal” nu omgjord med mindre scen och stor yta för lek eller andra aktiviteter. Här finns även ett biljardbord, bordtennis, tv och lekhörna för de minsta. Här finns också en loftdel med två soffor för de större barnen.

Cafédel: Vår cafédel är möblerad med både runda och rektangulära 6-personers bord. Här finns också två rejäla långbord med plats för många. I denna del finns sittplatser för cirka 110 personer.

Grupprum: Det finns 5-6 olika rum med olika slags möblering fördelade på två våningar.

Kök. Köket är modernt med två hällspisar, två kylar, två mikrovågsugnar, snabbdiskmaskin, kaffebryggare och bra arbetsytor. Vi har även mat- kaffeservis och glas på fot till 150 pers.

Priser för olika rum:

Stora Salen inklusive Cafédel: 2 670 kr per dag
Stora Salen: 1 470 kr per dag
Cafédelen: 1 470 kr per dag
Lilla Salen: 820 kr per dag
Grupprum: 540 kr per dag

Vid hyra av kök i samband med servering tillkommer för:
Matservering: 25 kr per person
Kaffeservering: 17 kr per person

Vid halvdag, före eller efter 14:00 ges 20% avdrag på lokalpriset.

Vid ev. bokad förberedelsetid dag före och bokad städ tid dag efter ges 50% rabatt lokalhyra.

Teknisk utrustning:

Den som önskar tillgå teknisk utrustning i form av ljudanläggning, projektor etc betalar extra för detta. Någon av våra tekniker ansvarar för tekniken vid lokalhyrning men kan efter överenskommelse med hyresgäst finnas tillgänglig för support på distans.

Medlemsförmåner:

Du som är medlem i Betaniakyrkan får kostnadsfritt använda Stora Salen och Cafédelen i samband
med ditt bröllop/begravning.

Vid övrig bokning av lokaler i god tid ges 50% rabatt fram till 3 veckor innan.

Vid 3 veckor eller kortare tid innan ges 80% rabatt.

För kök och ev. teknik utgår hyra enligt prislista.

För att rabatt ska erhållas ska medlem vara med som huvudarrangör av fest/tillställning.

Hyresregler:

 • För att boka/hyra en lokal ska man ha fyllt 18 år, kunna ta ansvar för att boknings- och ordningsregler följs och själv vara närvarande den tid hyran/bokningen avser.
 • Det är inte möjligt att boka/hyra för annan persons räkning – oavsett om det gäller vuxna eller barn under 18 år.
 • Hyresgästen har enbart tillträde till de lokaler och inventarier som är förbokade.
 • Hyresgästen ska lämna lokalerna senast kl X, för fredag-lördag gäller senast kl X.
 • Hyresgästen ska respektera att det finns grannar i närheten och bär ansvar för att inte dessa störs av exempelvis ljud eller opassande parkering.
 • Alkoholförtäring är under inga omständigheter tillåten i lokalerna.
 • Rökning är inte tillåten i eller i anslutning till lokalerna.
 • Eventuella skador på lokaler eller inventarier ersätts av hyresgästen.
 • Lokalerna ska vara städade och iordningställda, då hyrestiden är avslutad. 
 • Städning ska ske enligt instruktioner som finns uppsatta i städrummet.
 • Soptunnor för hushållssopor (grön tunna) samt komposterbart (brun tunna) finns på baksidan av kyrkan. Tänk på att källsortera övriga sopor som pappersförpackningar, plast, glas, metall, kartong… med mera. Detta ska lämna vid miljöstationen mitt emot kyrkan.

Betalning:

Överenskommet hyresbeloppet faktureras efter hyrestillfället. Vid ej godkänd städning, debiteras 300 kr per timme för uppföljande städning.

Vid avbokningar som sker senare än 3 veckor och där bokningsvärdet överstiger 2 200 kr debiteras en avbokningsavgift på 500 kr.

För bokning och visning:

Vill du se våra lokaler eller boka ett visst datum?

Ansvarig för bokning och visning av våra lokaler är Ewa Wistrand.

E-post: lokalbokning@betaniakyrkan.nu

Telefon: 070-475 04 02