Vi vill vara en växande gemenskap med Gud, varandra och andra.

Se hur de älskar varandra. Så lär man i det omgivande samhället ha uttalat sig om de kristna i de allra första församlingarna. Man lade märke till hur de på ett särskilt sätt brydde sig om både varandra och andra människor. Kärleken och gemenskapen till Gud och varandra väckte nyfikenhet och attraherade allt fler. Och människor fann en tro som höll att både leva och dö för. Och gemenskapen växte!

Älska Gud och älska din nästa som dig själv, det är det viktigaste av allt säger Jesus. Det är också något vi vill sträva efter som medmänniskor och kyrka i Åbytorp. Här vill vi både vara och gestalta en växande gemenskap med Gud, varandra och människor omkring oss.

En växande gemenskap med Gud

Vi tror att Gud har skapat varje människa unik, värdefull och värd att älska. Vi tror också att varje människa behöver upptäcka både vem hon själv är och vem Gud är. Ett liv tillsammans med Gud i en personlig relation – det är det vi är skapade för. ”Mitt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig” uttrycker sig kyrkofadern Augustinus.

En växande gemenskap med varandra

Ingen människa är ämnad för ett liv isolerad från andra. Vi är helt enkelt skapade för gemenskap med varandra. Det är också Guds tanke. Vi är olika personligheter, vi är bra på olika saker, vi kan få betyda olika saker för varandra… Bibeln talar om att vi är som en kropp. Alla delar i kroppen behövs, är lika viktiga, har en funktion att fylla för att hela kroppen ska vara i harmoni och fungera.

Bibeln Johannesevangeliet 13:34

En växande gemenskap med andra

En kristen gemenskap finns inte för sin egen skull. En god och sund gemenskap vill inkludera och välkomna fler. Den vill attrahera och ständigt växa! Jesus uppdrag till sina vänner var och är: Dela med er av det ni har fått, berätta för fler om det liv man kan få leva tillsammans med Gud.

Bibeln Johannesevangeliet 3:16; Matteusevangeliet 28:18-20.  

Det här är viktigt för oss:

Att få växa i gemenskap med Gud

Här är gudstjänsten viktig. När vi, barn, unga och vuxna, möts till gudstjänst får vi hjälp att på olika sätt närma oss Gud i böner, sånger, Bibelns texter och i delade erfarenheter. Men gudstjänsten är också ett tillfälle för Gud att närma sig oss, tala till oss och visa vem han är.

I alla våra olika grupper och aktiviteter vill vi att det på olika sätt ska finnas möjligheter att upptäcka Gud och kunna närma sig honom på olika sätt.

Att få vara en del i en mindre gemenskap

Alla som vill har möjlighet att finnas i en mindre grupp av gemenskap. Här finns bättre förutsättningar att lära känna varandra, samtala, dela livet och vara ett stöd för varandra på olika sätt.

Att få komma i funktion

Varje människa är unik och har ett unikt bidrag. Vi tror att alla människor kan ha en livsuppgift, något man älskar och där man kommer till sin rätt. Det kan handla om något man vill betyda i kyrkan, hemma, i vardagen, bland vänner… Här vill vi finnas med att hjälpa människor hitta sin plats och funktion.

Att få dela sin tro med någon

”Det hjärtat är fullt av talar munnen” är ett känt ordspråk. Vi vill uppmuntra till att berätta om den tro man har upptäck, vare sig den är nyfunnen eller man har räknat med Gud länge i sitt liv. I vårt land finns ett intresse för tro och andlighet – här vill vi dela vad vi har upptäckt.

Att få vara med och göra skillnad 

Vi vill vara med att göra skillnad, att helt enkelt göra livet och världen bättre! I vårt samhälle finns mycket som är destruktivt. Här vill vi kunna verka för goda och positiva värderingar.

Betaniakyrkan i Åbytorp har också ett stort engagemang utöver vår värld. Med olika insatser och projekt vill betyda något för människor. Det kan handla om människor som har det svårt, människor som aldrig fått höra om att det finns en Gud som älskar dem eller behöver hjälp med att få förutsättningar att skapa ett bättre liv. Av alla de pengar vi samlar in i våra gudstjänster skänker vi en tredjedel till mission i vår värld.

Att få vara en mötesplats för alla

Vi är en ”kyrka mitt i byn” och på många sätt en naturlig samlingsplats i Åbytorp. Det är det också viktigt för oss att fortsätta vara. Det är viktigt med miljöer som stärker samhörighet, möten med andra och där man kan knyta relationer. Exempel på sådana mötesplatser är till exempel våra glasscaféer, återanvändardagar, julmarknader, konserter och andra aktiviteter för olika åldrar.