I Betaniakyrkan möts många människor i olika grupper och aktiviteter. Här finns något för alla åldrar. En del verksamhet gör vi i egen regi, annat sker i olika former av samarbeten med andra kyrkor, föreningar, kommunen, skolan… med flera. En hel del av våra grupper och aktiviteter sker också i samarbete med Studieförbundet Bilda.