Det viktigaste för oss som kyrka i Åbytorp är att i ord och praktisk handling dela vår tro. Vi vill berätta att det finns en Gud som älskar oss så mycket att han själv blir människa i Jesus.

Jesus visar oss vem Gud är. Han ställer sig på de svagas sida, han ser den som ingen annan ser, han kämpar mot orättvisor, han visar på ett rättfärdigare sätt att leva, han ställer barn i centrum och vänder upp och ner på både strukturer och rådande värderingar. Jesus visar också att Guds makt faktiskt kan bryta igenom i våra liv redan här och nu, sjuka blir friska, utstötta blir upprättade, desillusionerade får ett nytt hopp…

Jesus inbjuder oss att följa honom, att vända om och börja leva ett nytt slags liv där Gud blir vårt nya centrum. När vi läser om Jesus i Bibeln får vi hjälp att orientera oss och hjälp att leva våra egna liv i en personlig relation med Gud och med Jesus som en levande förebild. Jesus är en reell kraft att räkna med mitt i vardagen. 

I Jesus visar Gud att han menar allvar, han älskar varenda människa så mycket att han är beredd att själv utsätta sig för döden. När Jesus också dör på ett kors är det beviset på Guds enorma kärlek till mänskligheten. Men det är också beviset på Guds makt. Jesus förblir inte död, han blir levande igen – Gud visar att hans makt är större än till och med döden. Kärleken övervinner allt. Ljuset är starkare än mörkret. Godhet vinner över ondska.

Är du nyfiken på kristen tro och vill veta mer? Vi samtalar gärna med dig ta Kontakt. Vi erbjuder också regelbundet Alpha-kurser, som är en grundkurs i kristen tro med möjlighet för både frågor och samtal.

Vi är en församling inom Evangeliska Frikyrkan

Betaniakyrkan i Åbytorp är en församling inom Evangeliska Frikyrkan. Vi är idag cirka 175 medlemmar i vår församling, där den största gruppen är föräldrar med barn och tonår.

Som kristna vill vi försöka leva så likt Jesus som möjligt och finnas till för både varandra och andra människor. Genom att lyssna, be och dela våra liv och erfarenheter kan vi hjälpa och stötta varandra genom livet – en församling är en gemenskap där detta får ske. I Evangeliska Frikyrkan är vi cirka 300 församlingar i Sverige som drivs av denna längtan.

Läs mer om vad vi i Evangeliska Frikyrkan tror och står för.