Betaniaförsamlingen vill vara en utsträckt hand till dem som verkligen behöver det. Vi önskar vara en varm och generös gemenskap som lever ut det kristna livet i omsorg och praktisk handling. Vår förhoppning och målsättning är att varje gudstjänst ska vara en varm och inbjudande gemenskap för alla som vill komma till Betania.

Samtalsstöd

I vår församling finns flera resurspersoner som arbetar med samtalsstöd i sina dagliga arbeten. Tillsammans med församlingens pastor finns de tillgängliga för dig som önskar någon att samtala med. Som kyrka vill vi vara en resurs i människors vardag med dess olika frågor.

Diakonala kassan

Församlingen har en social kassa. Därifrån kan hjälp ges till personer i församlingens gemenskap som av olika anledningar behöver ekonomiskt stöd i särskilt utsatta situationer.

Sångstunder på äldreboenden

Tillsammans med kyrkorna i Kumla är vi med och besöker kommunens olika äldreboenden. Här medverkar vi med sångsamlingar, andakter, gemenskap och hjälper de boende till och från samlingarna.

Fängelsekyrkan

Tillsammans med övriga kyrkor i Kumla Samkristna Råd – KSR, har vi ett engagemang i Fängelsekyrkan i vid Kumlaanstalten

Kontaktperson: David Axelsson, pastor