Välkommen till Betaniakyrkan för att mötas, leka och fika i Lilla Salen tisdagar mellan kl 10.00 och 12.00.